1.555.555.555 info@yoursite.com
 

Huiswerkbegeleiding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read more

Onderwijsondersteuning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read more

Coaching & ondersteuning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read more

Begeleiding op basis van onderwijsbehoefte.

Wij begeleiden leerlingen van het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaaronderwijs. Dit op basis van onderwijsbehoeften. Wat heeft de leerling nodig om de volgende stap te maken in zijn of haar ontwikkeling.
We kijken dus niet naar wat een kind NIET kan maar juist naar wat het kind WEL kan, zodat we het kind de juiste stof kunnen bieden om de  volgende stap te maken in zijn/haar ontwikkeling.

Heeft uw kind moeite met werkwoordspelling, rekenen met breuken, planning van huiswerk, het leren van taalvakken, het leren van zaakvakken etc. kunt u bij ons terecht. Het eerste gesprek is gratis. Naar aanleiding van het gesprek maken wij een eerste inschatting of wij uw kind kunnen helpen bij zijn/haar volgende stap.